XXIX ALB KRAŠTO TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS 2015-2016

ALB Krašto Valdybos nariai:

Pareigos Vardas, pavardė Elektroninis paštas
Pirmininkas Dr. Ramutis Zakarevičius ramzak@bigpond.com
Vice-Pirmininkė Eglė Garrick egarrick@iinet.net.au
Sekretorė (LT) Monika Čyplys – Šerlinskaitė monikacyplys@gmail.com
Sekretorius (EN) Kęstutis Protas klprotas@hotmail.com
Iždininkas Laurie Cox laurencecox@tpg.com.au
Narys Antanas Čibiras cibiras@iinet.net.au
ALJS pirmininkas Andy Mašanauskas andyjmash@hotmail.com

Apylinkių Valdybų pirmininkai:

Apylinkė: Pirmininkas/pirmininkė: Elektroninis paštas:
ADELAIDE: Aleksas Talanskas  aleksas.t.52@hotmail.com
BRISBANE: Julius Motuzas motuzasj@yahoo.com   
CANBERRA Žydrė Pember zpember@gmail.com
GEELONG Kaja Starinskas kajajovita@gmail.com
HOBART Mindaugas (Merv) Kožikas 03 6272 5076
MELBOURNE Monika Mack monikamackindo@gmail.com
SYDNEY Monika Čyplys monikacyplys@gmail.com

PLB Seimo nariai:

  Eglė Garrick egarrick@iinet.net.au
  Romas Cibas romcibas@yahoo.com
  Irena Stumbras irenastumbras@bigpond.com
  Antanas Čibiras cibiras@iinet.net.au

 

ALF pirmininkas Algirdas Šimkus OAM simkus01@optusnet.com.au
ALFAS pirmininkas Saulius Balnionis sauliusb@bigpond.net.au
AL Spaudos Sąjungos pirmininkas Romas Cibas romcibas@yahoo.com
ALB Archyvo vedėja Daina Pociūtė riverhorse@internode.on.net
LR Seimo ir PLB komisijos atstovas Henrikas Antanaitis Palanga1942@hotmail.com
ALB Garbės Teismo Pirmininkas Dennis Gaylard newdennisgee@gmail.com

Apylinkėse išrinkti atstovai:

Apylinkė: Atstovas/atstovė: Elektroninis pastas:
ADELAIDE: Lidija Pocius lidija@ace.net.au
Jonas Verbyla jverbyla@ozemail.com.au
Augis Zamoiskis azam@adam.com.au
Ramūnas Dunda ramdunda@hotmail.com
BRISBANE: Algis Milvydas almilvydas@outlook.com
Viktoras Adomavičius victor40adams@gmail.com
CANBERRA Rasa Mauragis rasa.mauragis@gmail.com
Mindaugas Mauragis rasamin@westnet.com.au
Robert Pember robert.pember@gmail.com
Žydrė Pember zpembers@gmail.com
GEELONG Irena Stumbras irenastumbras@bigpond.com
MELBOURNE Dr. Kazys Zdanius kazdanius@virginbroadband.com.au
Aurelia Sadauskienė aureliasadauskiene@gmail.com
Dana Klimienė danaklimas@hotmail.com
SYDNEY Jadvyga Burokas burokas@bigpond.com
Audrius Čyplys audrius.cyplys@gmail.com
Ramona Zakarevičius ramzak@bigpond.com
Dr. Alfonsas Stonis alfonsas.stonis@gmail.com