Kontaktai

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto Valdyba

Pirmininkas: Andrius Vaitiekūnas
Adresas: 44 Errol Street, Nth. Melbourne, VIC 3051, Australia
E. pašto adresas: andrew.vaitiekunas@bigpond.com
 Telefonas  0421 592 300
  • Andrius Vaitiekūnas – pirmininkas
  • Gaila Muceniekas – vicepirmininkė
  • Zita Prašmutaitė - sekretorė
  • Dennis Gaylard - iždininkas
  • Eugenijus Klimas - narys
  • Antanas Čibiras - narys
  • Ramutis Zakarevičius - narys
  • Andy Mašanauskas - narys (Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas)