Kanbera

Canberra Lithuanian Community Association Inc.

Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Kanberos apylinkė
Pirmininkė Žydrė Pember
Adresas PO Box 5167, LYNEHAM ACT 2602, Australia
E. pašto adresas canberralithuaniancommunity@gmail.com
Interneto svetainė www