Bendruomenių kontaktai

Sydnėjus

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė

Pirmininkė: Monika Čyplys (Šerlinskaitė)

  • 2 Langtree Avenue,
   Pascoe Vale South VIC 3044
   Australia
  • monikacyplys@gmail.com
  • 0426 767 554

Daugiau informacijos Internetiniame puslapyje of arba Facebook. Taip pat informacijos ieškokiteSLIC internetiniame puslapyje.

Melburnas

AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY IN MELBOURNE ASSOCIATION INC.

Pirmininkė: Monika Mack (Sidlauskaite)

  • 1/114 Johnston Street
   NEWPORT 3014 VIC
  • monikamackindo@gmail.com
  • 0413 305 797

Daugiau informacijos Internetiniame puslapyje of arba Facebook. Taip pat informacijos ieškokiteSLIC internetiniame puslapyje.

Canbera

Canberra Lithuanian Community Association Inc.

Pirmininkė: Žydrė Pember

  • Grant Cameron Centre,
   27 Mulley Street Holder ACT 2611
  • canberralithuaniancommunity@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Canberos bendruomenę Web Page.

Brisbanė

Brisbanės lietuvių bendruomenė

FATHER BACINSKAS LITHUANIAN CULTURAL ASSOCIATION INC
Pirmininkas: Julius Motuzas

  • 1/114 Johnston Street
   NEWPORT 3014 VIC
  • lithuaniansinbrisbane@gmail.com

Adelaidė

Adelaidės lietuvių bendruomenė

Pirmininkas: Aleksas Talanskas

  • 15 Penola Street
   KILLENNY 5009
  • aleksas.t.52@hotmail.com
  • 0401 122 534; (08) 6268 3423