ALD 2016 Programa

 • 2016 gruodžio 26, pirmadienis

12.00 – 17.00 –  66-tos Australijos Lietuvių Sporto Šventės Registracija
Melbourno Lietuvių Namuose

 • 2016 gruodžio 27, antradienis

8.30  –  Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

8.30  – Sporto Klubų Posėdis
Melbourno Lietuvių Namuose

10.00 – Atidarymo šv Mišios
St Mary Star of the Sea Bažnyčia, West Melbourne

14.00 – 29-to ALD2016 ir 66-to Sporto Šventės Atidarymas
MSAC Albert Park

15.30 – Pirmos vyrų krepšinio rungtynės
MSAC Albert Park

19.00 – Susipažinimo Vakaras
Melbourno Lietuvių Namuose

 • 2016 gruodžio 28, trečiadienis

8.30 – Tautinių Šokių Repeticija
MSAC, Albert Park

13.30 – Meno Parodos Atidarymas
Gallery Voltaire, North Melbourne

15.00 – ALB Krašto Tarybos Suvažiavimo Atidarymo Popietė
Melbourno Lietuvių Namuose
Viešnia: Dalia Henke, PLB Valdybos Pirmininkė

18.00 val – Tautinių Šokių Šventė
MSAC, Albert Park

 • 2016 gruodžio 29, ketvirtadienis

8.30 – ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

8.30 – Dainų Šventės Repeticija
Deakin Edge, Federation Square

11.00 – ALJS Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

1:30 – Literatūros ir Muzikos Popietė
Melbourno Lietuvių Namuose

5.00 – Dainų Šventė
Deakin Edge, Federation Square

 • 2016 gruodžio 30, penktadienis

8.30 – ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

9.30 – Jaunimo Koncerto Repeticija
Melbourno Lietuvių Namuose

10.30 – Vaikų Valandėlė
Melbourno Lietuvių Namuose

10.30 – Šventės Turgelis
Melbourno Lietuviu Namuose

11.30 – Lietuviškų patiekalų pietūs
Melbourno Lietuvių Namuose

14:30 – “Ratilai” ir “Pamesta Klumpė” koncertas
Melbourno Lietuvių Namuose

18.00 – Jaunimo Koncertas
Melbourno Lietuvių Namuose

 • 2016 gruodžio 31, šeštadienis

8.30 – ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

10.00 – Mokytojų Suvažiavimas
Melbourno Lietuvių Namuose

11.00 – Šokių Pamoka – Pasiruošimas Naujų Metų Baliui
Melbourno Lietuvių Namuose

15.00 – 66 Sporto Šventės Uždarymas
MSAC, Albert Park

20.00 – Naujų Metų Balius
Candelles Reception Centre, North Melbourne

 • 2017 sausio 1, sekmadienis

12.00 – Atsisveikinimo Iešminė

 • 2017 sausio 2-11, pirmadienis

14.00 – LSS Australijos Lietuvių Skautų Rajoninė Stovykla
Treetops Scout Camp, Riddells Creek

Adresai:

 • Melbourno Lietuvių Namai / Melbourne Lithuanian House
  44 Errol St, North Melbourne
 • St.Mary Star of the Sea
  Cnr Howard and Victoria Streets, West Melbourne
 • Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC)
  30 Aughtie Dve, Albert Park
 • Gallery Voltaire
  14 Raglan St, North Melbourne
 • Deakin Edge
  Federation Square, cnr Flinders and Swanston Streets, Melbourne
 • Treetops Scout Camp
  140 Royal Parade Riddells Creek, Vic 3431