ALD 2016 Melbourne

ALD 16 logo

Australijos lietuvių dienos, tai kas dvejus metus vykstantis renginys, kurio metu Australijos lietuvių bendruomenė susirenka diskutuoti, bendrauti ir švęsti savo Australijos lietuvių kultūros paveldo ir sporto veiklos šventę. Šventė paprastai vyksta tarp Kalėdų ir Naujųjų metų. Šiais metais garbė organizuoti ir prižiūrėti šių metų „ALD 2014 Sydney“ renginį atiteko Sidnėjaus lietuvių bendruomenei. Šventė vyks Sidnėjaus lietuvių klube „Dainava“, Bankstowne (16 – 20 Meredith St, Bankstown, Sydney)
Renginys pirmą kartą buvo surengtas Sidnėjuje 1960 metais. Įprastai jis vyksta paeiliui tarp Adelaidės, Melburno ir Sidnėjaus, tik kartą vyko Kanberoje ir du kartus Džilonge. Australijos lietuvių dienų metu vyksta dainų šventės, šokių šventės, meno ir tautodailės parodos, jaunimo koncertai, spektakliai, sporto šventės bei kiti renginiai. Šventė suteikia progą susirinkti Australijos Lietuvių Krašto Tarybai ir kitiems svarbiems bendruomenės nariams. Dalyviai ir svečiai atvyksta iš visos Australijos bei užsienio: Lietuvos, JAV, Kanados ir kitų šalių.

Australijos Lietuvių Dienų (ALD) 2016 organizacinis komitetas
Australijos Lietuvių Dienų (ALD) 2016 komitetas
 • Birute Prasmutaite – Pirmininke, bprasmutas@bigpond.com 0400219047; 95793946
 • Monika Mack Vice-pirmininke ir rysininkė dėl ALB ir ALB Tarybos Suvaziavimo, monikamack.indo@gmail.com 0413 305 797; 9078 3458
 • Dona Gaylard – Sekretore, newmanomail@gmail.com 0402 288 453
 • Audrius Balbata Izdininkas asbalbata@bigpond.com 0422 633 451
 • Eugenijus Klimas Izdininko padejejas eugeneklimas@internode.on.net 0476 308 225
 • Gaila Muceniekas – Atidarymo Organizatore ir palaikymas rysiai su grupe RATILAI gaila349@gmail.com 0401 033 480
  Valda Soliman – Sokiu Sventes koordinatore, hvsoliman@hotmail.com 0425 774 742
 • Henrikas Antanaitis – Sokiu Sventes koordinatores pavaduotojas, palanga1942@hotmail.com 0420 289 053
 • Valentinas Maciulaitis – Dainu Sventes Administratorius, valmaciulaitis@gmail.com 0430 724 636
 • Aldona Brewster – Jaunimo Koncerto koordinatore, aldona.caroline@hotmail.com.au 0432 644 391
 • Zita Sukys –  66-ta Australijos Lietuviu Sporto Svente, zitawho@gmail.com 0401 053 202
 • Rasa ir Paulius Petraiciai – Nauju Metu Baliaus organizatoriai, rasa.ruseckaite@monash.edu; pvpx@yahoo.com 0449 2747 282
 • Dalia Pociene – Pietu koordinatore, pocienedalia@hotmail.com 0413 319 803
 • Kun Juozas Deveikis – Atidarymo Misios, djuozas@gmail.com 0404 544 745
 • Tadas Adamavicius – Skautu Rajonine Stovykla,  tadas@bridalexpos.com.au 0425 786 213
 • Algis Karazija – Techniniu reikalu narys, karazija.a@gmail.com 0416 604 699
 • Ted Reilly – Literaturos ir Muzikos Popiete, writingald2016@outlook.com 0421 559 592
 • Rimas Skeivys – ML Klubo Rysininkas, rimas@ugovern.com.au 0418 578 211
 • Andrius Vaitiekunas – Bilietu koordinatorius, andrew.vaitiekunas@bigpond.com 0421 592 300
 • Jurgis Maleckas – Meno Parodos Vadovas, jurgism@optusnet.com.au 0416 256 257
 • Danute Monika Baltutiene – Meno parodos vadovo pavaduotoja,
 • Marija Augustine – Leidinio redaktore,mgestautas@hotmail.com

ALD meno paroda

Daugiau informacijos Facebook: Australijos Lietuvių Dienos 2016