ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ

Gruodžio 29 diena, Ketvirtadienis

8:30 Dalyvių registracija  
9:00 Atidarymas, invokacija R.Zakarevičius

Kun. J.Deveikis

9:05 Prezidiumo, sekretoriato, mandatų ir nutarimų redagavimo komisijų sudarymas R.Zakarevičius

 

9:20 Praėjusio ALB KV suvažiavimo protokolo patvirtinimas  
9:30 KV pirmininko pranešimas, klausimai ir atsakymai R.Zakarevičius
10:15 KV iždininko ir kontrolės komisijos pranešimų pristatymas,

klausimai ir atsakymai

R.Zakarevičius

 

10:30 15 min pertrauka  
10:45 PLB pirmininkės žodis Dalia Henke
11:30 LR Seimo ir PLB komisijos atstovo ataskaita, klausimai ir atsakymai H.Antanaitis
11:45 Lietuvos Nacionalinio Kultūros Centro Direktoriaus žodis Saulius Liausa
12:00 Pirmos dienos sesijos pabaiga.  

 

Gruodžio 30 diena, Penktadienis

8:30 Suvažiavimo kvorumo patikrinimas  
8:40 ALB Inkorporavimas ir Statuto pakeitimas A. Čibiras
10:40 Balsavimas  
11:00 15 min pertrauka  
11:15 Ataskaitų diskusijos  
14:00 Antros dienos sesijos pabaiga.  

 

Gruodžio 31 diena, Šeštadienis

8:30 Suvažiavimo kvorumo patikrinimas  
8:40 Ataskaitų diskusijų tęsinys, nenumatyti pranešimai  
10:40 KV rinkimai, KV vietos nustatymas  
11:50 Kontrolės komisijos rinkimai  
11:55 Garbės teismo rinkimai  
11:00 15 min pertrauka  
11.15 PLB XVI Seimo atstovų rinkimai  
11:30 Sekančių ALD patvirtinimas  
11:40 Rezoliucijos  
12:30 Suvažiavimo uždarymas, bendra nuotrauka.