ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas

ALD 16 logo

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos

XXIX Suvažiavimo medžiaga

 

2016 metų gruodžio 29-31 d.

 

 

Melburno Lietuvių Namai,
Errol Street, North Melbourne