ALB APYLINKIŲ VALDYBŲ 2015 – 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

ALB Adelaidės Apylinkės valdybos 2016 metų
Veiklos ataskaita

 

Tai mano pirmasis laikotarpis, kaip esu  Adelaidės Apylinkės Valdybos Prezidentu, nors aš vis dar mokausi, tačiau darbai, veiklos ir toliau įgauna pagreitį. Toliau, matomi pasiekti rezultatai per 2015 ir 2016 metus:

2015

 • Sausio 2-5 dienomis, Lietuvos muzikantų/dainininkų grupė ,,Sadūnai‘‘, po muzikinių pasirodymų Melburne, Kanberoje, bei Sidnėjuje atvyko pasirodymui ir į Adelaidę. Tai buvo malonus koncertas, kuris mūsų bendruomenei suteikė galimybę sustiprinti Lietuviškos kultūros ryšius.
 • Sausio 26-ąją, Adelaidės Lietuvių bendruomenė dalyvavo Australijos dienos parade, kurios metu: skautai, mokyklos nariai, šokių grupė, sporto klubas ir kiti bendruomenės nariai  vilkėdami uniformas, nacionalinius kostiumus, išdidžiai žygiavo greta kitų multikultūrinių grupių.
 • Vasario 1-ąją, buvo švenčiama pasaulinė Cepelinų diena. Reginos Veress dėka, dalyviai galėjo mėgautis 4 rūšių pagamintais cepelinais, taip pat renginyje netrūko geros nuotaikos dalyvaujant Cepelinų valgymo konkurse.
 • Vasario 15-ąją, vyko Vasario 16-osios minėjimas, kurio metu apsilankė Pietų Australijos Parlamento nariai, bei kiti garbingą postą užimantys svečiai. Minėjime buvo galima stebėti mūsų mokyklos šokamus šokius, girdėti dainas, bei kitus pasirodymus. Taip pat Vilniaus Tunto skautai pasirūpino oficialiu vėliavos pakėlimu, bei nuleidimu.
 • Gegužės 3-iąją, Lietuvos Komitetas su energingu mūsų Lietuvių palaikymu, dar kartą priėmė iššūkį Baltiškuose žaidimuose (Baltic Games), kuriuos organizuoja –  Amber Aged Care.
 • Gegužės 31-ąją, per Istorijos Mėnesio Įvykius (The History Month Events), gilinantis į Lietuvos istoriją, bei kultūrą, Lietuvių namuose buvo organizuojama diena, apimanti kalbą, kostiumus, skautus, muziką, šokius, bei asmeninę istoriją. Žmonės, kurie susirinko norėdami sužinoti, bei išmokti naujo apie mūsų kultūrą buvo nustebinti puikiu pristatymu.
 • Birželio 13-14 dienomis, organizuojant Baltijos Tarybai Pietų Australijoje (The Baltic Council of South Australia), vyko Tremtinių Minėjimas vainiko padėjimu Migracijos Muziejuje (Migration Museum), kartu su skautais, mokyklos, bei Lietuvių bendruomenės nariais. Labai džiaugėmės Kunigo Juozo Doveiko suteiktomis minėjimo paslaugomis, bei Šypsenos koncertu Latvijos salėje.
 • Šiais metais, birželio 21-ąją, Joninių šventei buvo organizuojami priešpiečiai, bei koncertas, taip pat Vilniaus Tunto iniciatyva vyko ypatinga Joninių stovykla.
 • Liepos 5-ąją, buvo minima Valstybės Diena, lydint Šypsenos, bei visų susirinkusiųjų dainomis. Susirinkusieji dalyvavo bendroje nuotraukoje, kuri buvo patalpinta Lithuanians in South Australia Facebook’o puslapyje.
 • Gruodžio 13-ąją, Lietuvių namuose buvo organizuojama Baltijos mugė (Baltic Fair).
 • Taip pat, per šiuos metus, aš lankiausi daugybėje kitų renginių, organizuojamų Estijos, bei Latvijos bendruomenių, apimant Velykų šventę, mokyklinius koncertus, bei Nepriklausomybės dienos minėjimą kartu su Ukrainiečiais.

 

2016

 • Vasario 7-ąją, buvo minima Pasaulinė Cepelinų Diena, kuri ir vėl susilaukė didelio susidomėjimo. (Galbūt mes turėtume turėti cepelinus dažniau).
 • Kovo 6-ąją, organizuojant Vilniaus Tunto skautams vyko Kaziuko Mugė, kurios metu Adelaidė turėjo garbę būti aplankoma Prelato Edmundo Putrimo.
 • Vasario 21-ąją, vyko Vasario 16-osios minėjimas, kuris taip pat sulaukė nemažo susidomėjimo, buvo smagu matyti koks yra svarbus Lietuviškas paveldas. Taip pat, Vilniaus tuntas pasirūpino vėliavos pakėlimu Vasario 16- ąją – Amber Aged Care.
 • Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, buvo pagerbiama su vėliavos pakėlimu Amber Aged Care, o sekantį savaitgalį buvo minima Šv. Kazimiero ir Lietuvių namuose.
 • Balandžio 12-ąją, bendruomenė išgyveno liūdną laikotarpį su Tėvo Juozo Petraičio išėjimu anapilin. Jis buvo pagerbtas su Pontifical Mass of Christian Burial Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje (Šv. Francis Xavier Katedroje) Arkivyskupo Wilson, bei 20-ies dvasininkų.
 • Gegužės 1-ąją, Baltijos Olimpinės žaidynės (Baltic Olympics) šiais metai vėl vyko Amber Aged Care. Labai didžiuodamasis pranešiau, kad nugalėjo ne Estija, bet pirmąją savo pergalę išplėšė Lietuva. Trofėjų galima pamatyti Lietuvių namuose.
 • Gegužės 25-ąją, mūsų Istorijos Mėnesio minėjimas buvo Fakelo Šviesos Kelionė (Torch Light Tour) po katalikišką Centrą, kuris taip pat susilaukė lankytojų susidomėjimo.
 • Birželio 11-12 dienomis, organizuojant Baltijos Tarybai Pietų Australijoje (The Baltic Council of South Australia), vyko Tremtinių Minėjimas vainiko padėjimu Migracijos Muziejuje (Migration Museum), kartu su Vilniaus Tunto skautais, mokyklos, bei Lietuvių bendruomenės nariais. Juozo Doveiko suteiktomis minėjimo paslaugomis, bei Šypsenos koncertu Latvijos salėje.
 • Liepos 3-iąją, Valstybės Dienos šventė buvo švenčiama  su ,,Šypsenos’’ koncertu,  Irena Kalibatas, bei šokių kolektyvo ,,Žilvinas’’ pasirodymu.
 • Liepos 28-ąją, dalyvavau susitikime su MLC, Pietų Australijos Vyriausybės Ministru – Peter Malinausku, susitikimo metu jį sveikinau esant pirmuoju Lietuviškos kilmės Pietų Australijos Parlamento nariu.
 • Spalio 17-ąją, Adelaidei buvo suteikta galimybė priimti 2 studentus/mokytojus iš Lietuvos, kurie savo įgūdžiais prisideda mokykloje, Lietuvių kalbos mokyme, bei kitose organizuojamose veiklose.
 • Gruodžio 18-ąją, atvyksta muzikantų grupę ,,Ratilai” ir aktorės iš Lietuvos, kurie parengs pasirodymą Adelaidėje prieš dalyvaujant Šventėje Melburne.
 • Didelė dalis Adelaidės žmonių dalyvaus sporto, tautinių šokių, bei kituose kultūriniuose renginiuose Australijos Lietuvių Dienose Melburne.

Pabaigoje,  norėčiau padėkoti visiems Adelaidės Apylinkės Valdybos nariams už jų laiką, palaikymą, bei supratingumą.

 

Aleksas Talanskas

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkas

 

 

ALB Canberros Apylinkės valdybos 2016 metų
Veiklos ataskaita

 

 • Pranešimas už 2014 – 2015

This report covers the period 2014/15. Following the AGM, held on 18 October 2014, a new committee and president were elected – President, Žydrė Pember; Vice-president, Benius Katauskas; Treasurer, Antanas Čibiras; Secretary, Sigita Gailiunas; Function’s Coordinator, Barbara Šilinis. The Canberra Lithuanian Community membership on the date of the AGM was 135 financial members. During the year four members of the community passed away, several new members joined our community and one member celebrated her 101st birthday in September.

Ten committee meetings were held over the course of the year and Ben Katauskas, Vice-president acted as President for approximately a month during the President’s absence from October until mid-November 2014.

The membership voted to extend the lease on the current Būstinė in Holder. It was felt that the community needed a physical home and it was noted that the Būstinė was used, not only more frequently, but also on a regular basis after the establishment of Lithuanian Language classes.

Regular yearly functions were held inDecember (Christmas party), February (Independence Day), March (Re-establishment of Independence – not necessarily celebrated every year in our community), June  (Commemoration of Baltic Deportation Day) and July  (Statehood Day). In addition, various other functions took place as follows:

April – Vidas Sadauskas arranged a 2-hour workshop in Lithuanian folk dancing for young and old, conducted by Dona and Dennis Gaylard from Melbourne.

May – Židinys hosted a Mothers’ Day Afternoon Tea.

August – film screening of “The Invisible Front”.

September – Kugelis Lunch.

Visiting guests:

Musicians and singers – Sadūnai; Storpirščiai; Kęstutis Rimkevičius.

Dignitaries – Linas Linkevičius, Lithuanian Foreign Minister accompanied by Ambassador Egidijus Meilūnas and Ginta Viliūnas.

Kun. Juozas Deveikis visited twice and accompanied by either Sigita Gailiunas or Tony Cibiras, he went to see those of our community in residential care.  During his second visit, he also celebrated Mass in the Būstinė.

Lithuanian Language Classes, held every week at the Būstinė, and initiated by Diane Cibiras were very popular. Indeed, some of those attending these classes began to attend other functions as well. The committee was very grateful to Diane for this initiative, her hard work and dedication to learning and teaching others Lithuanian grammar, which is far from easy.

Sponsorship Awards were granted to Tony and Diane Cibiras and Vyt Vilkaitis, who all travelled to Vilnius at their own expense to attend Lithuanian Language Classes.  Rasa Kabaila returned from her sponsored course with greatly improved Lithuanian language skills and all those who attended the Statehood Day function heard her fine speech, “What Makes me a Lithuanian”.

Australian Lithuanian Scouts’ Camp ‘Neringa’ was attended by Rasa and Mindaugas Mauragiai (who organised some activities) along with some of their children and grandchildren. Petras Šilinis also attended with his son. Our community provided some financial support to these community membersB

ALB:  Tony Čibiras, Sigita Gailiunas and Žydrė Pember attended the Australijos Lietuvių bendruomenės (ALB) Krašto Tarybos XXXIV suvažiavimas/34th Australian Lithuanian Community Federal Council Meeting, held in Sydney in late December 2014. Sigita was excellent as the Chair of the meeting, while Tony was elected to the ALB Krašto valdyba/Australian Lithuanian Community Federal Executive and also attended the Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (XV PLB) Seimas, held in Vilnius in July 2015.

Two entities in Lithuania – The CLCA financially supports: Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai and Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: While in Vilnius, Tony and Diane Čibiras visited the orphanage and subsequently, joined by Žydrė and Bob Pember, visited the Military Academy. During the AGM, it was agreed that the donation to each institution be increased.

The Canberra Lithuanian Community Website was launched in June.

Žydrė Pember,

CLBS pirmininkė 2014 – 2015

 

 

 • Pranešimas už 2015 – 2016

2016m. finansinių metų pabaigoje Canberrroje buvo 156 susimokėję nariai, taigi, gabių žmonių šaltinis iš kuriuos CLBS gali pasitelkti savo vadovavimo, pavyzdžiui, rugpjūtį Renee Koukoulas perėmė sekretoriavimą, kai liepos m. atsistadydino sekretorius, Vyt Vilkaitis. Kiti 2015-16 valdybos nariai: pirmininkė, Sigita Gailiūnaitė; vicepirmininkas, Benius Katauskas; iždininkas, Antanas Čibiras; narių

registratorius, Vidas Sadauskas, ir renginių koordinatorė, Barbara Šilinis. CLBS rėmuose veikia tik viena organizacija – skautų Židinys, pirmininkė, Vida Howe. CLBS svietainė galima rasti https://sites.google.com/site/lithuaniancommunityact/ Svietainės administratorė, Žydrė Pember. Ačiū valdybai ir visiems nariams, kurie vienu ar kitu būdų prisidėjo prie CLBS gyvastingumo.

2015-16 metų laikotarpjye įvyko vienuolika komiteto posėdžiai ir keleta svarbų neeilinių posėdžių. Mūsų Būstinė ir toliau buvo sekmingai naudojama bendruomenės veiklos įvairovei, o Canberros vietiniai klubai buvo išnuomojami didesniems renginiams. Šis pranešimas buvo parengta atsižvelgiant į CLBS Konstituciją. Nuoroda čia. Nuorodai į išsamesnius aprašymus pridėta.

 1. Puoselėti ir skatinti lietuviškumą, kultūrą ir tradicijas (Foster and encourage Lithuanian heritage, culture and tradition) 2015m. gruodis Šv. Kalėdų pobuvis — nuotraukų reportažas čia; 2016m. vasaris Lietuvos valstybės atkūrimo diena — V16d. — nuotraukų reportažas čia; 2016m. birželis Canberros Pabaltiečių tremimų minėjimas — reportažas čia; 2016m. liepa Valstybės diena — reportažas čia; 2016m. rugsėjis Lietuvių tautinių šokų vakarėlis, organizatorius, V. Sadauskas; bei trijų plakatų serija Lietuvos Respublikos 1918-1940m. Prezidentai, K. Grinius, A. Smetona, A. Stulginskis, kuris buvo išstatytas Būstinėje.
 2. Suteikti, puoselėti ir remti kultūrinę socialinę ir sportinę veiklą (Provide, foster and support cultural, social and sporting activities) 2016m. kovas Prelato E. Putrimo ir kun. J. Deveikio vizitas — reportožas čia; 2016m. balandis Šeimos gegužinė; bei Menų ir Amatų popietis, organizatorė Diane Čibiras; 2016m. gegužė Motinos dienos pagerbimas, organizatorai Židinys bendrai su CLBS; bei įvadinė pastelė piešimo seminaras, organizatorė, Nina Poulton — reportažas čia.
 3. Padėti lietuviškos organizacijos (Assist Lithuanian organisations, locally, nationally or internationally)

$2,500 financinė premija buvo skirta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2016m. geriausiam kariūnui Ovidijui Kuzminui – KA reportažas čia; rėmėme Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai dovanodami $2,000; prenumeriavome Mūsų Pastogė, Tėviškės Aidai, ir Pasaulio Lietuvis; esame Lietuvos baleto bičiulio nariai; bei Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai.

 1. Suteikti galimybių ir paremti tiems, kurie nori patirti arba studijuoti lietuvių kultūrą, tradicijas ar kalbą (Facilitate access to opportunities and support for those who want to experience or study Lithuanian heritage, culture, traditions or language) a) Žydrei Pember buvo suteiktas CLBS Kultūros stipendija mokytis Vilniaus universiteto vasaros lietuvių kalbos kursuose — Lietuvos spaudos reportažas čia b) Lietuvių kalbos būrėlis sekmingai renkasi kas savaitę būstinėje, vadovė, Diane Čibiras. Nuoroda į Būrelio tinklalapį čia
 2. Išgarsinti Lietuvos vardą platesniame ACT bendruomenėje (Raise Lithuania’s profile in the wider ACT community) a) Canberros latvių bei estų bendruomenių vadovai buvo pakviesti į įvairius renginius, tokiu būdu suteikiant galimybę pasidalinti mūsų Australijos lietuvių patirtimi; b) 2017m. vasaris CLBS ketvirtą kartą dalyvaus Canberros daugiakultūriame festivalyje. Dėkojame organizatoriui, bendruomenės nariui, Pauliui Gutauskui.
 3. Atstovauti lietuvius iš ACT vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose (Represent Lithuanians from the Australian Capital Territory and surrounding areas at local, national and international events) 2015m. gruodis CLBS buvo atstovaujama Šv. Kalėdų priėmime ACT daugiakultūrinėms ir tikėjimo vadovams; bei susitikimas su Australijos ambasadoriumi (Ambassador-designate) į Lietuvą, Mr Paul Wojciechowski — reportažas čia CLBS buvo atstovaujama ilgo laiko Canberros latvių draugijos pirmininko, Eriks Ingevics, laidotuvėse; ir reikšmingai, CLBS buvo atstovaujama Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijoje 2016m. rugpūčio 1d. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje — skaitykite reportažą čia
 4. Suteikti galimybės informacijos tekimui tarp ACT Lietuvių bendruomenė ir apylinkėse ir su kitomis lietuvių bendruomenėmis ir organizacijų Australijoje ir visame pasaulyje (Facilitate the flow of information within the Lithuanian community in the Australian Capital Territory and surrounding areas and to and from other Lithuanian communities and organisations in Australia and around the world) CLBS svietainė suteikia galimybę skleisti bei dalintis informaciją; narių straipsniai ir nuotraukas buvo atspausdinami Mūsų Pastogėje; Lietuvių kalbos būrelio vadovės, D. Čibiras straipsnis buvo atspausdintas Lithuanian Papers No 29/2015 p. 37 — skaitykite čia; Diane taip pat parengė informaciją apie Lietuvių kalbos būrelį, kuris buvo įšsiųstas į Vilniaus lietuvių namų dėl rengiamos parodos apie formales ir neformales lietuvių kalbos mokyklas; Konsulinės pranešimai buvo išplatintos nariams.
 5. Reikaliui esant padėti nariams (Assist Members in time of need) CLBS nariai dalyvavo dviejų ilgą laiką bendruomenės narių laidotuvese, būtent a.a Birutė Gružienės ir a.a Elenos Perlibachienės. Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozui Deveikiui už sielovadą mūsų bendruomenės nariams. Šiandien CLBS sekmingai veikia jos Konstitucijos rėmuose, tačiau, ilgalaikis bendruomenės ateitis išlieka neaiški, neįšsakyta. CLBS nariai yra skatinami prisijungti prie diskusijų ir dalintis savo nuomonę apie mūsų bendruomenes ateitį.

 

Sigita Gailiūnaitė,

CLBS pirmininkė 2015-2016m.

ALB Geelong Apylinkės valdybos 2016 metų
Veiklos ataskaita

 

This year, as in the previous years, we endevaour to utilise the hall fully and have close contact with the other Australian Lithuanian Communities and other nationality community’s trough Diversitat in Geelong.

Our committee, which is elected to serve for a period of two years, meets once per month to deal with matters arising from Hall management, maintenance and matters with cultural and sports groups which are under our umbrella.

Our active groups, which tended their annual reports at our AGM are:

National dancing groups „Linas“ seniors, tutored by Mrs. Loretta Tigani and „Gegute“ juniors, taught by Mrs. Regina Bindokas.

Sports Club „Vytis“, Alex Wiask, president.

Vateran Scouts Group „Zidinys“, Leader Kaja Starinskas.

Aenior social group which meets twice a week for billiards.

The Australian Lithuanian Days will be celebrated in the last week of December 2016 in Melbourne. Most of these groups will be part of it. My thanks goes out to Aldona, Loretta and Regina and all the participants who had been preparing for this event for the past years. I am sure taht Geelong will be well represented.

We began the year 2016 by organising Lithuania‘s Independence Day celebration in February, which was very well attended. The Lithuanian honorary Consul General for Victoria and Tasmania, Mrs. Dana Levickis was invited and attended. We were entertained by the „Viltis“ choir and the national dancing group „Linas“. Thank you to Aldona and Loretta for their support. Also, thank you to Jhon and Reggie Obeliunas, Liucia Koszela and their helpers, who provided a wonderful lunch.

We participated in the annual multi cultural event Pako Festa. Our thanks goes to Alex Wiask and the Sports Club „Vytis“, who decorated the float for the third year runninng and hopefully for the many years to come. Thanks to the national dancing groupes, who in their aplendid national costumes made our float complete. They participate every year, by machining in the parade, dancing and organisw workshops.

This year, for the first time, the Melbourne Lithuanian folcloric group „The Lost Clog“ came and were very warmly received by the public

Mothers Day on the first Sundau of May was celebrated. Attendance by local community and guests from Melbourn filled our hall in no time. All mothers were presented with little bouquets of flowers. Again, thanks to Aldona And Loretta for the cultural part of the program. An excellent traditional Lithuanian lunch by the members of Zidinys, with Danius Valaitis in charge.

The committee continues to organise a community bus from the Council, whenever it is required for outings, specially for the elderly members of the community.

Thanks to Stase Lipsys and Dana Rafferty for continually representing our community at Diversitat and keeps us in touch with the other communities.

Als, many thanks to Irena Stumbras and Stase Lipsys for running the weekly Lithuanian radio program on 94.7 the Pulse.

I would also like to express my thanks to Lucy and Eddie Koszela and Nijole Bratan for taking on the job of our internal auditors.

In conclusion, my thanks goes to all our organisations and their tireless contribution to our community.

Last but not least a very big thank you must go to my committee members for their dedications and commitment shown through the year to the Lithuanin Geelong Community.

 

Stan Sutas OAM,

 president.

ALB Melbourno Apylinkės valdybos 2016 metų
Veiklos ataskaita

 

The Melbourne Lithuanian community consists of a Catholic parish and its associated church groups, social support organisations, a scouts group, a sports association, a seniors’ association, folk dance groups, church and community choirs, a language school and several special interest groups.

There is a calendar of regular community events and the Lithuanian Club, located in North Melbourne, is central to most community activities. Throughout the year, weekly community lunches are prepared by volunteers from various Lithuanian organisations /associations. The Club is very successfully managed by the Club association which is a registered company. The Club association is responsible for organising ongoing improvements and renovations to the Club premises. It also provides free meals on several Sundays in the year to its members and donates drinks for special community events such as Valstybes Svente.

The committee of the Lithuanian Community in Melbourne Association Inc. (Apylinkes Valdyba) consists of 5 active members who keep regular email contact and meet every 6-8 weeks. It liaises with other Australian Lithuanian organisations such as the Federal Executive.

The committee hosts the annual calendar meeting of the Melbourne Lithuanian Community and  is responsible for organising several regular events each year: February 16 Independence Day (Vasario 16ta), the Deportation Commemoration of Baltic Citizens (Gedulo  ir Vilties Diena) and the communal Christmas Eve dinner (Bendros Kucios). This year, the Lithuanian community worked together to successfully host the 75th Commemoration of the Deportation of Baltic Citizens with the Latvian and Estonian communities at Lithuanian House.  In the past, other organisations have organised Statehood Day (Valstybes Svente). However, not all organisations are willing to or able to do this each year, so it has become an additional task/responsibility for the committee to find a willing organisation. This year, the committee resorted to arranging for the Lithuanian national anthem to be sung in the Club bar and glasses were raised as a toast (drinks on the house by courtesy of the Club) to Lithuania’s Independence.

The committee collects membership payments and keeps the membership list current. It transfers an annual payment to the Federal Executive of the Australian Lithuanian Community and the World Lithuanian Federation.  It also organises the AGM’s of the organisation and the documentation and payments required by Consumer Affairs Victoria to maintain its incorporated status and also makes an application to Victorian Multicultural Commission for funding.

At times, the committee is asked by Lithuanian organisations to provide assistance in the Melbourne Lithuanian community and where possible, capacities and capabilities allowing, it strives to do so.

 • Acting upon a request from our Honorary Consul, Mrs Danute Levickis, the committee organised a group to represent our community in the 2015 and 2016 Australia Day Parade. Plans are underway to march again in 2017.
 • In March 2015, the Lithuanian community in Melbourne was honoured by a visit from the Lithuanian Minister of Foreign Affairs, Mr Linas Linkevicius and his entourage. The committee contributed to the dinner held in his honour.
 • In July 2016, the committee assisted Ms Birute Burauskaite, the General Director of Lietuvos Gyventuju Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro in Vilnius, by organising her accommodation and her presentation in Melbourne.
 • In Sydney in December 2014, the committee undertook the task of finding a person to head the 2016 ALD committee. Ms Birute Prasmutaite agreed to head this committee and she formed a strong working group in which the Lithuanian Community in Melbourne committee was also represented.
 • The Lithuanian Community in Melbourne committee has been in regular communication with Krasto Valdyba regarding their requirements for their suvaziavimas (ALD2016) and the visit of Dalia Henke, the president of PLB.

 

The committee thanks everyone who does any kind of work in the Melbourne Lithuanian community. Your efforts are appreciated and contribute greatly to keeping the Melbourne Lithuanian community alive and active.

 

Monika Mack

President, Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

(ALB Melbourno Apylinkes Valdyba)

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 2016 metų
Veiklos ataskaita

 

Per Metini Bendruomenės Susirinkima lapkričio 16d.2014 metais į ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba buvo išrinkta ir pasiskirstė pareigomis sekančiai : Jadvyga Burokienė – Vice pirmininkė / ryšiai su organizacijom; Kristina Dičiūnienė – Iždininkė; Kęstutis Protas – Sekretorius /Public Officer; Ramona Zakarevičienė – Atstovė žniasklaidai; Dr Ramutis Zakarevičius – Pirmininkas; Leonas Baravykas – kooptuotas narys. Į Revizijos Komisiją išrinkti buvo Teodoras Rotcas ir Kąstytis Stašionis. Teodorui Rotcui iškeliavus į amžinybe buvo pakviestas L. Cox užimti jo vietą.

Kadangi spaudimas buvo kad Krašto Valdyba turėjo buti renkama Sydnėjuje (2015 / 2016) metais Dr R. Zakarevičius ir Kęstutis Protas jautė pareigą palikti Bendruomenės Valdybą ir sudaryti KV. Valdyba buvo priversta kooptuoti 4 narius į valdybą ir persiformuoti. Per sekanti susirinkimą pasiskirstė pareigom sekančiai:

Jadvyga Burokienė – Pirmininkė

Ramona Zakarevičienė – Vice pirmininkė

Ričardas Bukis – Sekretorius

Kristina Dičiūnienė – Iždininkė

Aida Abromas – Atstovė žiniasklaidai / ryšininkė su organizacijom

Jolanta Beitnaraitė – Renginių organizatorė

Audrius Čyplys – Ryšininkas su Globalia Lietuva / technika

 

Pagrindiniai Apylinkės Valdybos susirinkimai ir veiklos darbai buvo šie :

Per šių dviejų metų kadenciją Apylinkės Valdyba turėjo 22 posedžius ir 1 susirinkimą (15/02/2015) su KV., Klubo atstovais ir LR Generaline GK Ginta Viliūnaite aptarti Užsienio Ministro Lino Linkevičiaus apsilankimą Sydnėjuje.

Valdyba kartu su organizacijų atstovais ( 21/03/2015 ) dalyvavo Garbės Konsulate Clifton Gardens susitikti su Užsenio Reikalu Ministru Linu Linkevičium,Ambasadorių Aust., ir NZ. Egidium Meiliūnų, Užsenio reikalų ministerijos Lotinų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departmento direktore Ina Marčiulionyte ir Uženio reikalų ministerijos išorinių ekonominių santykių departmento direktorium Simonų Satūnų.

Garbės Konsulė, KV ir Apylinkės Valdyba suruošė iškilmingus pietūs (22/03/2015) Lietuvių Klube kad Garbės Svečiai susitiktu su Sydnėjaus lietuvių bendruomene. Buvo pakviestas choras „Daina“ ir „Atspindys“ atlikti programą.

Suruošė dvejas  Vasario 16-tos Šventes ( 22/02/2015 ). Tai progai prelegentų buvo pakviestas Romas Cibas, lietuvių laikraščio „Mūsų Pastogės“ pirmininkas. ( 28/02/2016 ) Vasario 16 turėjome Garbės Svečią iš Kanados prelatą Edmundą Putrimą, kun. Alfonsą Savicką ir kun. Joną Stankevičių. Per minėjimą šią progą Apylinkės Valdyba pristatė, „Garbės Skydą“, buvusiems ilgus metus veikliausiems bendruomenės nariams. Buvo visi įrašyti ant Garbės Skydo, bei apdovanoti su asmeniškais įrėmintais Garbės Raštais už Jų pasiaukojimą įšlaikitį lietuvišką dvasią ir kultūrą Australijoje – Birutė Alėknaitė, Petras Andriejunas, Danutė Ankienė, Vytautas Doniela ir Antanas Kramlius.

Kovo 11-tos progai pagerbti Laisvės Kovotojus, (08/03/2015), buvo pakviesti aktoriai iš Lietuvos ir bendruomenė galėjo pasidžiaugti kaip gyvai skambėjo Gedimino ir Ainio Storpirščių dainos su gitara, bei teatriniai monologai iš Lietuvos Nacionalinio Teatro einamų spektaklių.

Surengė 2-vejus Motinos Dienos minėjimus (03/05/2015) ir (01/05/2016), pradedant su šv. Mišiom, lankant kartu su parapija lietuvių kapines ir pasimeldžiant už mirusias motinas. Toliau minėjimas tesėsi lietuvių Klube kartu su lietuviška Mokyklėle ir Lietuvių Klubų. Klubas parošė pietūs, o vaikučiai išpildė programą. Apylinkės Valdyba apdovanojo vyriausią mamyte su puokšte gėliu ir naujausias dvi mamytes su ypatingai gražiom raudonom rožėm. Visom mamytėm ir moterim buvo prisegtos simbolinės krizentėmos.

Birželio mėnesi atstovavo Lietuvių Bendruomenę pabaltiečių įšveštųjų minėjimuose latvių klube, Strathfielde (14/06/2015) ir (19/06/2016). Išdalino ištraukas iš knygos „Frozen Inferno“, atsiųstas p. A. Taškuno iš Tasmanijos.

Buvo galimybė sudaryta bendruomenei išgirsti, Birutę Burauskaitę – Lietuvos gyventojų genecido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės paskaitą (26/06/2016), Lietuvių Klube. Valdyba globojo Birutę, jos dukrą ir anūkėlę visą savaitę.

Suorganizavo dvi Valstybines Šventes (05/07/2015). Prelegentė Aida Abromienė įdomiai išriškino Karaliaus Mindaugo Istoriją. Programoje pasirodė pakviesta mainų studėntė iš Lietuvos, Gėlija Tamolytė (Piano) mokyklėlė, bei tautinė šokių grupė „Sukūrys“. (10/07/2016) Po sveikinimų vietoj prelegento paskaitos šį kartą Valdyba parodė animacinį filmuką, „Lietuvos valstybės susikūrimas – Karaliaus Mindaugo Karūnavimas“. Tautiečių buvo labai šiltai priimtas.

Suruošė iškilmingą priėmimą, kartu su senjorais, „Bakūžėnais“ ir kitais bendruomenės nariais, jaunus pilotus, Lietuvos rinktinę komanda kurie atstovavo Lietuvą atvyke į Tarptautine Pasaulio Jaunimo Sklandymo Čempionatą, kuris šį kartą vyko Australijoję – Narramine miestelį. Mums buvo malonu priimti, pavaišinti ir įteiktį simbolines dovanėles nuo KV. ir $500 nuo bendruomenės suaukotų pinigų, tokiem gabiem, narsiem ir drasiem Lietuvos jaunuoliam, kurie yra pasiryže, garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje.

Dalyvavo „Židinio“ 60 – mečio iškilminguose jubiliejaus pietuose ir kartu pasidžiaugė ir pasveikino bendruomenės vardų su Deimantiniu Jubiliejumi.

Dėkoju mano kolėgoms Apylinkės Valdyboj už gražų bendradarbiavimą, Monikai Čyplienei už jos visakeriopą pagalbą valdybai, Revizijos Komisijai Laurie Cox ir Kastyčiui Stašioniui už jų sąžiningą darbą, Kęstučiui Protui mūsų „Public Officer“ už jo patarimus ir kitus darbus, Rasai Blansjaar ir jos vyrui Joe kurie įlgus metus reprezentuoją lietuvius Pabaltiečių Komitete. Širdingai dėkojų mūsų visom Bendruomenės organizacijom kurios išlaiko mūsų gyvastiškumą ir lietuvišką dvasią.Ačiu mūsų energingai ir pasiaukojančiai Garbės Konsulei Gintai Viliūnaitei, bei nenuilstančiai Mūsų Pastogės redaktorei Daliai Donielienei ir taip pat Lietuvių Klubui kuris yra labai lankstus mūsų poreikiam.

 

Jadvyga Burokienė

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė.