Adelaidė

Adelaidės lietuvių bendruomenė

Adresas:
15 Penola Street
KILLENNY 5009

Pirmininkas: Aleksas Talanskas
El. paštas: aleksas.t.52@hotmail.com
Telefonas: (08) 6268 3423
Mob.: 0401 122 534